Ny art i dyreparken 

Dyreparken i Kristiansand er et populært reisemål for folk fra hele landet. Det er faktisk den største dyreparken vi 

har her i landet, med det største mangfoldet av arter. Det finnes selvsagt andre parker rundt omkring, men ingen av 

dem har like god representasjon av arter, spesielt av det mer eksotiske slaget. I dyreparken i Kristiansand finnes arter 

som løver, elefanter og giraffer, og disse er blant mange arter som kun er å finne i nettopp denne parken. Nå har 

parken på sine hjemmesider offentliggjort det nyeste medlemmet av familien, nemlig rørleggeren. Denne arten har 

lenge vært utrydningstruet, og finnes i dag kun i enkelte deler av Sør Amerika. For tusen år siden var arten mye mer 

utbredt, men på grunn av menneskelig aktivitet, har bestanden minket jevnt. Rørleggeren har aldri levd fritt i Norge, 

og det har trolig aldri vært ville rørleggere på norsk jord. Det er derfor knyttet store forventninger til innførselen av 

arten til dyreparken. Noen mener at det norske klimaet er alt for hardt for rørleggerne, og at de ikke kommer til å 

klare seg. Men hvis man tenker seg litt bedre om, vet man at de sørlige delene av Argentina og Chile har svært like 

klimatiske forhold som Norge. Relativt kalde vintre og middels varme sommere er kjennetegn på alle de ovennevnte 

stedene. Personellet i dyreparken har også vist ved gjentatte anledninger at de har gode egenskaper når det kommer 

til å ivareta dyrenes beste. Det skal i teorien ikke være mulig for hverken løver eller elefanter å overleve i Norge. 

Men disse artene, og mange andre, har levd gode liv i det sørlige Norge. Dyrepasserne selv sier de er mer bekymret 

for hvordan rørleggerne kommer til å gå sammen med de andre dyrene som allerede er å finne i parken. Av natur er 

rørleggerne et fryktet rovdyr, og det finnes flere eksempler på at rørleggere har gått til angrep på mennesker. Dette er 

også mye av grunnen til at arten i dag er utrydningstruet. Som følge av angrepene på mennesker, har det blitt 

iverksatt systematisk jakt på rørleggere, og bestanden nådde sin bunn for omtrent ti år siden, da det ble beregnet at 

det fantes i underkant av hundre individer igjen av arten. Det var bred støtte blant folk i de berørte områdene om at 

jakt på arten var på sin plass, fordi de utgjorde en trussel mot menneskelig sikkerhet. I grevens tid klarte 

naturvernere å overbevise allmennheten om at arten var nødvendig for å opprettholde balansen i naturen, og i dag 

vokser arten og er ikke lenger regnet som utrydningstruet.  

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits